بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت سایت سرطان و کودکی :

سایت سرطان و کودکی ، حرکتی است غیر دولتی و غیر سیاسی که در زمینه ارتقاء دانش جامعه در سه زمینه سرطان کودکان، پیشگیری از سرطان و افزایش امید به زندگی در مبتلایان به سرطان و همراهانشان از طریق اطلاع رسانی و  آموزش برای عموم جامعه به خصوص افراد مبتلا به سرطان شامل کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان و همراهانشان با توجه به حق آموزش و حق سلامتی برای همه، در کشور عزیزمان ایران فعالیت می نماید.

این بیانیه ماموریت در حال تصحیح و تکمیل می باشد