چشم انداز

چشم انداز سایت سرطان و کودکی:

سایتی معتبر و مسئولیت پذیر برای همدلی و همراهی پزشکان، پرستاران، روانشناسان ، بیماران مبتلا به سرطان، همراهان بیمار و همه افراد علاقه مند در زمینه سرطان شامل دولتی و غیر دولتی در مسیر افزایش آگاهی و دانش جامعه در زمینه های سرطان کودکان ، پیشگیری از سرطان و افزایش امید به زندگی دربیماران مبتلا به سرطان

این چشم انداز در حال تکمیل می باشد