اهداف

اهداف کلی ( در حال تکمیل می باشد) 

1- ‌افزایش اطلاعات صحیح والدین کودکان مبتلا به سرطان در زمینه های درمانی و روانشناختی

2- افزایش اطلاعات صحیح جامعه در زمینه پیشگیری از سرطان

3- افزایش اطلاعات صحیح جامعه در زمینه سرطان کودکان

4- ایجاد فضایی برای ثبت و انتقال تجربه های والدین

5- افزایش فضای امید به بهبوی در میان والدین کودکان مبتلا به سرطان و بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان

6- ایجاد فضایی مناسب برای انتقال نظرها به مسئولین

7- افزایش ارتباط بین سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه سرطان برای اجرای پروژه های مشترک

8- ایجاد فضایی برای  استفاده بیشتر از توانایی های  افراد مجرب در زمینه درمان سرطان از داخل و خارج ایران

9- ایجاد فضایی مناسب برای برگزاری ماه اطلاع رسانی در زمینه سرطان کودکان

10-  ایجاد بستری مناسب برای گرفتن پاسخ سوالات تخصصی پزشکی و روانشناختی

11- انتقال اخبار معتبر علمی و تخصصی در زمینه سرطان کودکان

اهداف اجرایی تا شش ماه آینده ( در حال تکمیل می باشد)‌
سایت سرطان و کودکی بعد از انتقال مطالبی از وب لاگ دریا و سرطان به طور رسمی از آبان 1394  شروع به فعالیت نمود.
حرکت بر طبق اهداف زیر بستگی دارد به تکمیل شدن گروه مدیریت سایت که  هنوز فقط من و همسرم مدیریت سایت را به عهده داریم.

1- گذاشتن هفتگی حداقل 5 مطلب در بخش سرطان و کودکی

2- گذاشتن هفتگی حداقل 5 مطلب در بخش پیشگیری

2- گذاشتن هفتگی حداقل 5 مطلب در بخش امید به رندگی

3- گذاشتن ماهیانه حداقل 5 مطلب ترجمه در بخش های مختلف سایت

4- راه اندازی ، پیگیری و اجرای حداقل یک کمپین با همکاری یک سازمان غیر دولتی در شش ماه اول

5 – به روز نگه داشتن کانل تلگرام و صفحه ایستاگرام