اهداف

اهداف کلی ( در حال تکمیل می باشد) 

۱- ‌افزایش اطلاعات صحیح والدین کودکان مبتلا به سرطان در زمینه های درمانی و روانشناختی

۲- افزایش اطلاعات صحیح جامعه در زمینه پیشگیری از سرطان

۳- افزایش اطلاعات صحیح جامعه در زمینه سرطان کودکان

۴- ایجاد فضایی برای ثبت و انتقال تجربه های والدین

۵- افزایش فضای امید به بهبوی در میان والدین کودکان مبتلا به سرطان و بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان

۶- ایجاد فضایی مناسب برای انتقال نظرها به مسئولین

۷- افزایش ارتباط بین سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه سرطان برای اجرای پروژه های مشترک

۸- ایجاد فضایی برای  استفاده بیشتر از توانایی های  افراد مجرب در زمینه درمان سرطان از داخل و خارج ایران

۹- ایجاد فضایی مناسب برای برگزاری ماه اطلاع رسانی در زمینه سرطان کودکان

۱۰-  ایجاد بستری مناسب برای گرفتن پاسخ سوالات تخصصی پزشکی و روانشناختی

۱۱- انتقال اخبار معتبر علمی و تخصصی در زمینه سرطان کودکان

اهداف اجرایی تا شش ماه آینده ( در حال تکمیل می باشد)‌
سایت سرطان و کودکی بعد از انتقال مطالبی از وب لاگ دریا و سرطان به طور رسمی از آبان ۱۳۹۴  شروع به فعالیت نمود.
حرکت بر طبق اهداف زیر بستگی دارد به تکمیل شدن گروه مدیریت سایت که  هنوز فقط من و همسرم مدیریت سایت را به عهده داریم.

۱- گذاشتن هفتگی حداقل ۵ مطلب در بخش سرطان و کودکی

۲- گذاشتن هفتگی حداقل ۵ مطلب در بخش پیشگیری

۲- گذاشتن هفتگی حداقل ۵ مطلب در بخش امید به رندگی

۳- گذاشتن ماهیانه حداقل ۵ مطلب ترجمه در بخش های مختلف سایت

۴- راه اندازی ، پیگیری و اجرای حداقل یک کمپین با همکاری یک سازمان غیر دولتی در شش ماه اول

۵ – به روز نگه داشتن کانل تلگرام و صفحه ایستاگرام