روز جهانی سرطان 2015

متن زیر ترحمه است از متنی به مناسبت روز جهانی سرطان از سایت روز جهانی سرطان به همت دختر دختر عمه عزیزم، نگار جسمانی

روزِ جهانی‌ِ سرطان رویدادیست بین‌المللی که هر سال ۴ امِ فوریه برگزار می‌‌شود و جهانیان را در مبارزه با سرطان متحد می‌‌کند.

هدف از برگزاریِ این روز، نجات میلیون‌ها بیمار از مرگِ قابلِ پیشگیری از طریقِ بالا بردنِ آگاهی‌ و دانش در موردِ این بیماری و تشویقِ دولت‌ها و مردمِ سراسرِ جهان برای اقدام در این زمینه، می‌‌باشد.

روزِ جهانی‌ِ سرطان سالِ ۲۰۱۵

روزِ جهانی‌ِ سرطانِ سالِ ۲۰۱۵ با شعارِ “فراتر از ما نیست” (not beyond us) و با گرایشی مثبت گرایانه و فعالانه نسبت به مبارزه با سرطان، تاکید می‌‌کند که در راستای درمانِ سرطان راهِ حل‌هایی‌ در دسترس وجود دارد.

این کمپین چگونگی‌ِ استفاده از دانسته‌ها را در زمینه ی پیش گیری، تشخیصِ زود هنگام، درمان و مراقبت بررسی می‌‌کند و به نوبه ی خود نوید دهنده ی چشم اندازیست روشن از نقشِ ما در کاهشِ هزینه‌های ناشی‌ از سرطان.

روزِ جهانی‌ِ سرطان فرصتیست منحصر به فرد برایِ افزایش آگاهی‌ در مورد اینکه می‌‌توان اقداماتی موثر در سطحِ فردی، اجتماعی و دولتی برایِ کنترل و بهره برداری از این راه کار‌ها و تسریع تغییراتِ موثر انجام داد. ما با همراهی، قابلیتِ این را داریم که نشان دهیم: سرطان فراتر از ما نیست.

چرا روزِ جهانی‌ِ سرطان اهمیت دارد؟

به زبانِ ساده باید گفت، اپیدمیِ سرطان گسترده و در حالِ رشد است. در حالِ حاضر، سالانه ۸/۲ میلیون انسان در سراسرِ جهان به علتِ ابتلا به سرطان جانِ خود را از دست می‌‌دهند، که ۴ میلیونِ آنها ۳۰ تا ۶۹ سال دارند.

لازم است اقداماتیِ فوری برای افزایشِ آگاهی‌ در موردِ این بیماری و همچنین ارائه ی روش‌هایی‌ عملی‌ به منظورِ کاهشِ هزینه‌های ناشی‌ از سرطان، انجام شود. تفاوت در تواناییِ افراد در میزانِ دسترسی به روش‌ها ی پیش گیری، درمان و مراقبت‌های تسکین دهنده در جوامع متفاوت در حالِ رشد است.

جهانِ امروز بیشتر از همیشه نیازمندِ تعهدی جهانی‌ برای ایجادِ تصلیحات در قوانین و تشویقِ اجرای برنامه‌ها ی ملی‌ِ مهارِ سرطان می‌‌باشد. همچنین، ما مسئولیتی جمعی‌ در حمایت از کشور‌هایی‌ با در آمدِ کم و متوسط داریم؛ کشور‌هایی‌ که با منابعِ نا بسنده در حالِ مقابله با اپیدمیِ سرطان هستند. روزِ جهانی‌ِ سرطان فرصتیست ایده‌آل برای خبر رسانی و جلبِ توجهِ عموم و رسانه‌های جهانی‌ به مسئله ی سرطان .

و…

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *